Untitled-2Ontslag?

Problemen met uw ontslag?


Arbeidsovereenkomst

Een geschil met uw werkgever/werknemer?

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam

Julianalaan 46
2132 DT Hoofddorp
Postbus 698
2130 AR Hoofddorp

T: 020 26 10 862
W: http://www.arbeidsrechtadvocaatamsterdam.net
E: info@arbeidsrechtadvocaatamsterdam.net

Introductie

Arbeidsrecht Advocaat Amsterdam, als onderdeel van SWDV Advocaten

Het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam is onderdeel van SWDV Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij geven u een helder advies en verlenen waar nodig professionele juridische bijstand. Het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam zet zich zowel in voor eenvoudige als voor meer complexe arbeidszaken. U weet bij het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam waar u aan toe bent.

Neem zonder directe verplichting contact op met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam. Of maak een afspraak om in een persoonlijk gesprek op kantoor uw vraag of probleem te bespreken.

Met een advocaat van het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam haalt u een expert op het gebied van arbeidsrecht in huis. De advocaten van het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam laten zich voortdurend bijscholen en houden de literatuur en de rechtspraak op het gebied van arbeidszaken nauwkeurig bij. Wij zetten ons voor elke cliënt voor honderd procent in en zorgen ervoor dat de kwaliteit op het hoogst mogelijke niveau blijft, waarbij wij aantrekkelijke tarieven in rekening brengen. Hebt u een conflict op het gebied van arbeidsrecht? Neem contact op met ons kantoor en hoor direct wat wij voor u kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen

Ik ben op staande voet ontslagen, maar vind dit onterecht. Heb ik nu een advocaat nodig?
Indien u op staande voet bent ontslagen, dan verliest u in principe met onmiddellijke ingang uw baan en uw inkomen. Indien u het ontslag onterecht vindt en uw baan wilt blijven behouden, dan is het zeker raadzaam om per direct contact op te nemen met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam. Indien het ontslag op staande voet namelijk niet aan de voorwaarden voldoet, kan het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam de vernietigbaarheid van het ontslag inroepen. Snelheid is in dergelijke kwesties wel geboden, want u dient zich beschikbaar te houden voor werk en uw werkgever te laten weten, dat u de vernietigbaarheid van het ontslag inroept. Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam kan dat namens u doen.

Wat is het tarief van een arbeidsrecht advocaat?
De kosten van een arbeidsrecht advocaat zijn afhankelijk van de diensten die verleend worden. Bij het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam bieden wij altijd inzicht in de vaste uurtarieven van de advocaten, zodat u vooraf op de hoogte kan worden gesteld van de te verwachten kosten. Overigens is het in voorkomende gevallen mogelijk dat er vooraf voor een te verlenen dienst met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam een vast tarief wordt overeengekomen. Tijdens het eerste gesprek met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen en dus ook over de kosten.

Hoe gaat u te werk?
Het eerste contact met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam vindt veelal telefonisch plaats. U kunt uw arbeidskwestie voorleggen aan de secretaresse, die voor u een afspraak kan maken met de advocaat. Mocht er sprake zijn van een dringende kwestie, die direct actie vereist, dan kunt u doorverbonden worden met de advocaat. Tijdens de eerste afspraak kunt u het conflict voorleggen, waarna het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam bepaalt welke stappen er ondernomen moeten worden en krijgt u de keuze van onze verdere dienstverlening gebruik te maken.

Wat zijn geldige redenen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen?
Er zijn meerdere redenen die geldig zijn om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen. De werkgever heeft de keuze uit verschillende procedures om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen. Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam verleent in dat opzicht zowel diensten aan werkgevers als aan werknemers. Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam kan voor werkgevers een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter, maar ook de werknemer die met ontslag wordt bedreigd bijstaan. Geldige redenen voor ontslag zijn onder meer het disfunctioneren van de werknemer, ontslag op bedrijfseconomische gronden, een verstoorde arbeidsrelatie en langdurige arbeidsongeschiktheid. Neem voor meer informatie contact op met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam. Wij bedanken slotenmaker Amsterdam voor het stellen van deze vraag. Het is een goede aanvulling voor dit lijstje!

Mijn werkgever wil dat ik akkoord ga met ontslag, maar wat zijn de gevolgen?
Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam raadt aan om nooit zonder meer akkoord te gaan met ontslag. Indien u zonder meer akkoord gaat met het ontslag, dan beschouwt de uitkeringsinstantie UWV u als verwijtbaar werkloos en dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor het recht op een WW-uitkering. Indien u het in principe wel eens bent met het ontslag, maar niet als verwijtbaar werkloos aangemerkt wenst te worden, dan is het aan te raden contact op te nemen met het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam. Er zijn namelijk wel mogelijkheid om uit elkaar te gaan als werknemer en werkgever zonder dat daarbij het recht op de WW-uitkering in het geding komt. Dat kan bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst op te laten stellen door de werkgever. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden, zodat advies van het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam in een dergelijke kwestie gewenst is.

Hoe verloopt een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter?
Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam voert regelmatig ontbindingsprocedures bij de kantonrechter. Deze procedure kent twee verschillende fasen. De eerste fase wordt schriftelijk afgehandeld door het team arbeidsrecht advocaat Amsterdam en in de tweede fase wordt er een mondelinge toelichting gegeven bij de kantonrechter. Een procedure tot ontslag via de kantonrechter verloopt via een indiening van het ontslagverzoek en die kan zowel door een werkgever als een werknemer worden ingediend. De tegenpartij krijgt de mogelijkheid om schriftelijk een reactie te geven op het verzoekschrift. Er wordt vervolgens een datum vastgesteld van behandeling van het verzoek en arbeidsrecht advocaat Amsterdam staat de eigen partij tijdens de mondelinge behandeling bij. Het team Arbeidsrecht advocaat Amsterdam laat u weten dat het tussen de vier en zes weken kan duren na indiening van het ontbindingsverzoek voordat er een mondelinge behandeling plaatsvindt.

Het team:

Jeroen, Martine, Hulya Monique

Ons team werkt in Hoofddorp en Haarlem samen met andere advocaten, gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden:

 • Aanbestedingsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Contractenrecht
 • Erfrecht
 • Familierecht
 • Herstructurering
 • Insolventierecht
 • Intellectueel Eigendom
 • Kwekersrecht en Handels-Reglement KAVB
 • Mediation
 • Ondernemingsrecht
 • Onderwijsrecht
 • Pachtrecht
 • Ruimtelijke Ordening & Milieu
 • Vastgoed
 • WSNP

Wij werken in een team, voor u en met u. Dat scheelt u tijd en kosten. Ons team bestaat uit 3 advocaten en een juridisch medewerker.

U kunt uw vragen over deze rechtsgebieden aan uw eigen contactpersoon stellen. Wij zorgen ervoor dat de vraag bij de juiste advocaat komt. Eén contactpersoon geeft toegang tot 20 juridische experts.